poze managementul calitatii in constructii

Managementul calitatii in constructii

Bucuresti , Bucuresti. Vineri 12 Aprilie 2019 09:30 - Sâmbătă 13 Aprilie 2019

Categorii: Conferinte si Seminarii

Curs sustinut de catre domnul Paul Ionita - Arhitect diplomat, formator autorizat, manager de proiect, auditor si manager in domeniul calitatii

1. Principalele elemente de cadru legislativ in vigoare in Romania privind calitatea in domeniul constructiilor:
a.Cadrul legislativ: Legea 10, Legea 50, HG 907/2016, HG 1/2018, P91-1-02 aprobat prin O MLPTL nr. 1568/2002 etc.
b.Elementele componente ale sistemului calitatii: descriere succinta a institutiilor si a activitatilor aferente fiecarui element component.
c.Principalii actori ai activitatilor de constructii: beneficiari, consultanti de design, verificatori autorizati, organe de avizare, producatori de materiale si subansambluri, constructori, diriginti de santier, organe de control. Obligatiile si raspunderile fiecarui actor.

2. Managementul calitatii contractelor de consultanta pentru design:
a.Fazele de proiectare (design):
•fundamentarea necesitatii unei constructii: studii preliminare, studii de impact, studii de piata, studii de marketing, studii de oportunitate, studii de trafic, studii sociologice, nota conceptuala tema de proiectare, studiul de prefezabilitate;
•documentatiile tehnice necesare si studiile aferente fiecarui tip de constructie: constructie noua, modernizare-reabilitare constructie existenta etc.;
•continutul cadru al principalelor categorii de documentatii tehnico-economice pe faze de proiectare: nota conceptuala; tema de proiectare; studiul de prefezabilitate (SPF), studiul de fezabilitate (SF) sau documentaţia de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) dupa caz, proiectul tehnic de executie (PT); detaliile de executie (DDE-urile , proiect pentru autorizarea/desfiintarea executarii lucrarilor (DTAC, DTAD), proiect pentru autorizarea lucrarilor de organizarea santierului (DTOE).
b.Studiile, expertizele, documentatiile pentru avize conexe aferente fazelor de design:
•documentatiile, studiile si expertizele de specialitate premergatoare fazei SF (DALI): expertize structurale, expertize de siguranta in exploatare, studii geotehnice, expertiza hidro-geologica, studiu hidrografic, expertize termoenergetice si de izolare termica, documentatia topografica, documentatia de cadastru, documentatia de carte funciara, studiu pedologic, studiu climatologic, expertize MCC, analiza cost-beneficiu;
•documentatiile si studiile de specialitate premergatoare si aferente fazei PT: verificarile documentatiilor tehnice pe specialitati, scenarii de comportament la incendiu.
•documentatiile pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor si succesiunea acestora: SPF - CU - avizele si documentatiile indicate prin CU (PUZ, PUD, documentatiile pentru obtinerea avizelor de specialitate) - avizele de specialitate - DTAC (DTAD, DTOE) - AC - PT (DDE-uri).

3. Managementul calitatii contractelor de executie constructii. Derularea lucrarilor de constructii. Documente aferente: Supervizorul - Dirigintele de santier, Situatiile de lucrari, Responsabilul tehnic cu executia, Asistenta tehnica a proiectantului pe parcursul executiei:
a.Supervizorul, Dirigintele de santier: manualul dirigintelui de santier / HG. 1/2018, analiza comparativa a Supervizorului versus Dirigintele de Santier, activitatile Supervizorului, documentele de conducere a lucrarilor - PV de predare a amplasamentului, PV de trasare, Ordinele de incepere / suspendare a lucrarilor, PV de receptie faze determinante, PV de lucrari ascunse, PV de situatii neprevazute, dispozitiile de santier, ordinele de variatie, notele de comanda suplimentara - NCS, notele de renuntare - NR, ASIM-urile, normele locale - NL, articolele de lucrari cumulate, analizele speciale, atasamentele, litigiile si rezolvarea acestora.
b.Situatiile de lucrari, platile, modificarile nesubstantiale si substantiale, aditionalele: continutul situatiilor de lucrari in contractele de lucrari pure / continutul situatiilor de lucrari in contractele de proiectare + lucrari, modificarile nesubstantiale si substantiale, provizioanele, aditionalele, certificatele de plata si platile.
c.RTE-ul, CQ: manualul responsabilului tehnic cu executia, activitatile, responsabilitatile si sarcinile RTE, jurnalul santierului CQ, sistemul de conducere si asigurare a calitatii, programul de asigurare a calitatii, organizarea aferenta sistemuui (SCCQ), Manualul de asigurarea calitatii (MAQ), Procedurile aferente functiilor (PQ), Planul de control al calitatii (PC)
d.Receptiile, Cartea tehnica a constructiei, urmarirea in exploatare, postutilizarea: documentele de receptie a lucrarilor - PV de receptie partiala, PV de receptie la terminarea lucrarilor, PV de receptie finala (HG 273 /14.06.1994 , HG 1/2018), perioada de garantie - PV de stingere a remedierilor (HG 273 /14.06.1994), Cartea tehnica a constructiei (Legea nr.10 din 18 ianuarie 1995), urmarirea comportarii in exploatare si interventii in timp - REGULAMENT din 21 noiembrie 1997 privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor - emis de Guvernul Romaniei - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 352 din 10/12/1997, postutilizarea - HG 2139/30 noiembrie 2004 - pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe - intrata in vigoare la 01 Ianuarie 2005 - publicata in Monitorul Oficial nr. 46 din 13 ianuarie 2005 - Grupa 1 - Constructii.

Mai multe detalii: https://focus-training.ro/curs/managementul-calitatii-in-domeniul-constructiilor/

Pret bilet: 750 Lei

Comenteaza pe Facebook
Icon_eye Nr.vizualizari: 588

Eveniment postat de organizator

focus training

Adaugat in urma cu 1695 zile, 05 Feb. 2019

Adaugat de Focus Training

Star-half_bg_grey Star-half_bg_grey Star-half_bg_grey Star-half_bg_grey Star-half_bg_grey
Evenimente Create: 28

Alte Evenimente din Bucuresti
expozitie in strada

Expozitie in strada

Bucuresti, Bucuresti. 25 Sep 2023 - 9 Oct 2023
i love tech bucharest

I LOVE Tech Bucharest

Bucuresti, Bucuresti. 27 Oct 2023 - 28 Oct 2023
old grave fest x

Old Grave Fest X

Bucuresti, Bucuresti. 13 Oct 2023 - 16 Oct 2023
metal gates festival 2023

Metal Gates Festival 2023

Bucuresti, Bucuresti. 28 Sep 2023 - 30 Sep 2023
  • Ai ceva de zis?

    .